telefoonnummer 06-54338153 073-6442345 facebook

pijl Aansluitingen en inschrijvingen


Aangesloten bij:

VKG

Van Kampen Groep (VKG) - Hierdoor hebben wij toegang tot alle maatschappijen van Nederland )

Inschrijvingen:
  • Stichting Erkend Hypotheekadviseur (S.E.H ): nummer 13468
  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) : 20006426
  • Kamer van Koophandel (KvK): 16068944
  • College Bescherming Persoonsgegevens (CBP): M1124878
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Net als alle financiële dienstverleners in Nederland worden wij gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren en toetst onder meer op deskundigheid en betrouwbaarheid.

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP}

CBP

Dit college ziet er op toe dat persoonsgevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Kifid

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten. U kunt altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

Kamer van Koophandel (KvK)

KvK

De eerste taak van de Kamer van Koophandel is het uitvoeren van een aantal economische wetten, waaronder de handelsregisterwet. Deze wetten zijn ingesteld, omdat het bedrijfsleven gebaat is bij betrouwbare informatie, die wordt vastgelegd door een onpartijdige organisatie.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

SEH

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma’s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden.

Hypotheek & Assurantiekantoor P. van den Heuvel, 's-Hertogenbosch

Privacy
Erkend adviseur