telefoonnummer 06-54338153 073-6442345 facebook

pijl Ondernemer / ZZP-er


Rechtsbijstandverzekering


Steeds vaker kiezen mensen om als zelfstandig ondernemer een zaak op te bouwen. Hoewel het verschil tussen loondienst en zelfstandig ondernemerschap steeds kleiner wordt zijn er toch een aantal zaken waar u aan moet denken als u een onderneming begint.

>> Om te beginnen is uw rechtspositie veranderd ten opzichte van uw loondienstverband. Denkt u bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid voor het door uw geleverde werk of betalingsproblemen met uw opdrachtgevers. Een rechtsbijstand verzekering in combinatie met een aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven biedt u de juiste bescherming. Speciaal voor ZZP-ers is er een Rechtsbijstandverzekering ontwikkeld die u voor nog geen € 30,- per maand dekking biedt voor alle voortkomende zaken. Wilt u hier meer over weten mail ons dan even of bel 073-6442345.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Ook de zekerheden omtrent uw inkomen bij ziekte en ongeval zijn behoorlijk veranderd wanneer u zelfstandig wordt. Was u als loondienst medewerker nog enigszins verzekerd van een inkomen, als zelfstandige komt u voor geen enkele uitkering in aanmerking. U dient zich dan ook voor ziekte of ongeval te verzekeren.

>> Vaak wordt het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gezien als een te dure kostenpost. Wanneer u echter kiest voor een basis bedrag (dus niet meer dan wat u al die tijd in loondienst had) dan valt de premie vaak mee. Daarbij is de premie aftrekbaar wat uiteindelijk weer drukt op uw bedrijfsresultaat en u dus minder belasting betaalt. Al met al reden om eens vrijblijvend voorgelicht te worden over de mogelijkheden. Mail of bel 073-6442345.

Pensioen


'Veel zelfstandige ondernemers worden vaak gewezen op het feit dat zij zelf iets moeten regelen voor hun pensioen. Ondanks het feit dat de ondernemer dit zelf ook wel beseft wordt er in de regel niks geregeld. Dit komt omdat er vanuit wordt gegaan dat de premie voor zo’n verzekering onbetaalbaar is.

>> In bovenstaande situatie loopt u, maar zeker uw gezin, een groot risico. Bij het woordje pensioen wordt er vaak gedacht aan de ‘oude dag’ en is de gedachte al snel dat je dit altijd nog kunt regelen. Wat veel ondernemers echter vergeten, is dat er ook een weduwe pensioen geregeld moet worden voor het geval dat de ondernemer vroegtijdig overlijdt.

Dit wordt een weduwe rente genoemd en de premie voor dit soort verzekeringen zijn zeker betaalbaar. Naar keuze kan deze premie ook als fiscale aftrekpost opgevoerd worden.
Voorbeeld:

Stel een ondernemer is 35 jaar op het moment van overlijden. Het jaarinkomen van € 40.000,- valt dan van de ene op de andere dag weg. Het gezin is afhankelijk van het inkomen uit de Algemene nabestaandenwet. In het meest gunstige geval is dit € 15.798,- per jaar. In dit geval betekent dit dus een terugval van € 25.000,- per jaar.

Het aankopen van 1.000,- inkomen per jaar kost een weduwe van 30 jaar € 23.000,- . Wanneer er in dit geval een overlijdensrisico verzekering wordt gesloten om de nabestaanden een jaarinkomen van b.v. € 20.000,- te geven is er dus een kapitaal nodig van 20 * € 23.000,- = € 460.000,- !!

Wat kost dit nu eigenlijk? Op basis van het bovenstaande is de premie per maand nog geen € 40,-.

Hypotheek & Assurantiekantoor P. van den Heuvel, 's-Hertogenbosch

Privacy
Erkend adviseur